Matka Boża Rokitniańska

Modlitwa
do Matki Bożej
Rokitniańskiej

na Jubileusz
350-lecia sanktuarium
(1669–2019)

 

 

 

Służebnico Pańska z Rokitna,
zasłuchana w Dobrą Nowinę,
Matko Słowa, co Ciałem się stało,
nakłoń ucha ku naszym modlitwom.

Ty słuchałaś wytrwale Wszechmocnego,
zachowując w Sercu natchnienia,
pomóż przyjąć powiew Ducha Świętego,
byśmy żyli Ewangelią Chrystusa.

Biały Orzeł, którego ochraniasz,
niech Ci zawsze przypomina, że ufamy,
a Ty prowadź nas cierpliwie drogą Pana,
pomóż wytrwać i ocal najsłabszych. Amen.

ks. Grzegorz Cyran

Zapraszamy do pielgrzymowania do Matki Bożej w Rokitnie szczególnie w tym Roku Jubileuszowym i jak zwykle na Apele w Niedziele na godz. 21:00 – jako rodzinne pielgrzymki.