Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ
BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

 1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia – zbiórka do puszek na działalność charytatywną Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
 2. Dzisiejszy dzień to patronalne święto „Caritas”. Bardzo dziękujemy zaangażowanym w działalność Caritas naszej parafii paniom: Janinie Jaworskiej, Jadwidze Bolińskiej oraz państwu Grażynie i Adamowi Kuczyńskim – Msza Święta w intencjach osób należących do Parafialnego Zespołu Caritas i ich rodzin zostanie odprawiona 16 kwietnia o godz. 19.00 w kościele św. Henryka.
 3. Dzisiaj o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzi jako uwieńczenie Nowenny przed Uroczystością Bożego Miłosierdzia, która w naszej parafii trwa od Wielkiego Piątku.
 4. W ramach pielgrzymki maturzystów Ks. Łukasz Niedzielski – Dekanalny Duszpasterz Młodzieży zaprasza dzisiaj na Mszę Świętą o godz. 18.00 i spotkanie do Kościoła św. Mikołaja.
 5. W poniedziałek po Mszy Świętej o godz. 19.00 w Kościele św. Henryka spotkanie modlitewne Odnowy w Duchu Świętym.
 6. We wtorek spotkanie redakcji „Gazety Parafialnej” i liderów grup w kościele św. Mikołaja po mszy wieczornej.
 7. W środę Nowenna do Matki Bożej o godz. 9.00 w kościele św. Mikołaja.
 8. W 2019 r. Sejm RP ustanowił dzień14 kwietnia Świętem Chrztu Polski. Jest to upamiętnienie chrztu Mieszka I, władcy Polan, który – zgodnie z tradycją – odbył się w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 r. „I to wtedy też narodziła się Polska. Narodziła się z wód chrzcielnych do nowego, chrześcijańskiego życia. Narodziła się dla świata, wychodząc z epoki przedhistorycznej i wkraczając na arenę dziejów Europy. Narodziła się dla siebie, jako wspólnota narodowa i polityczna, bowiem przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim określiło naszą polską tożsamość. Odtąd zaczęliśmy o sobie samych myśleć i mówić: my, Polacy.” (Przemówienie prezydenta RP, Andrzeja Dudy, wygłoszone w 1050. rocznicę Chrztu Polski w Poznaniu, 15.04.2016). W środę będziemy modlić się w intencjach Ojczyzny.
 9. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy „Tydzień Biblijny”. W ramach przygotowania pragniemy w najbliższą sobotę od godz. 8.30 do godz. 18.45 w kościele św. Henryka adorować Słowo Boże. Przez cały dzień będziemy czytać Księgi Nowego Testamentu. Osoby, które chciałyby włączyć się w czytanie Pisma Świętego zapraszam do zakrystii, aby wpisać się na poszczególne godziny czytania.
 10. Dziękujemy wszystkim za składane ofiary na tacę i drogą elektroniczną na utrzymanie naszej parafii.
 11. Z uwagi na liczne zapytania informujemy, że terminy komunii świętej nie uległy zmianie. Komunie planujemy na 8 i 15 maja. Sakrament bierzmowania planujemy na wrzesień/październik bieżącego roku.
 12. Prosimy o przestrzeganie obostrzeń (noszenie maseczek, dystans i dezynfekcja rąk). Wszystkie msze i nabożeństwa transmitowane są przez naszą stronę internetową. Zdarzają się nieraz problemy z transmisją, które nie zależą od nas – za co przepraszamy!
 13. Do nabycia prasa katolicka.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 1. W pierwszy i drugi dzień świąt Msze Święte jak w niedzielę:
  Kościół św. Mikołaja – 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00
  Kościół św. Henryka – 11.00; 12.30
  Tursk – 9.00; Żubrów – 10.15; Ostrów – 11.30
 2. W najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 3. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia – zbiórka do puszek na działalność charytatywną Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
 4. Zmiana tajemnic Żywego Różańca za tydzień w Niedzielę Bożego Miłosierdzia po Mszy Świętej o godz. 9.00.
 5. Trwa Nowenna przed Uroczystością Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy codziennie o godz. 15.00 do kościoła św. Mikołaja na Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
 6. Otwarliśmy „Jadłodzielnię” przy kościele św. Henryka, która czynna jest codziennie od godz. 7.30 do godz. 19.30 (obiekt jest monitorowany). Możesz bezpłatnie podzielić się jedzeniem; możesz przynieść żywność, której nie dasz rady zagospodarować; dzieląc się lub częstując zapobiegasz marnowaniu jedzenia. Przynosimy produkty, które sami moglibyśmy zjeść. Produkty możemy opisać. Nie wolno przynosić surowego mięsa, jajek i potraw, które zawierają surowe jajka, alkoholu. Dokładne informacje na plakatach i stronie internetowej parafii.

Wielkie podziękowania za przygotowanie Wielkiego Postu; Wielkiego Tygodnia i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego:

Kapłanom; Siostrom Zakonnym: Efraimie, Zefirynie, Natalii i Magdalenie; Kościelnym, Szafarzom, Ministrantom; Organiście i Paniom pomagającym śpiewać; Katechetom; Zespołowi „Bene Vesti”; Pani Jadwidze za dbanie o czystość naszej świątyni; Seniorom z klubu „Kwiat Jesieni” za rozprowadzenie świec wielkanocnych. Paniom i Panom z grup modlitewnych za prowadzenie różańca i koronki. Cukierni „Monika” za przekazane ciasto dla księży i sióstr zakonnych. Strażakom za przekazanie rządowej pomocy w postaci maseczek medycznych i płynów dezynfekcyjnych.

Wszystkim za wszelkie dobro – Bóg Zapłać!!!

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO!!!

 

NIEDZIELA PALMOWA
28.03.2021r. 

 1. Biskup diecezjalny podtrzymuje do odwołania ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Dyspensa dotyczy wiernych diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz katolików przebywających na jej terytorium.
 2. Nowe przepisy sanitarne, ze względu na wzrastającą liczbę zachorowań na Covid-19, ustalają następujące zasady uczestnictwa w liturgii:
  1. dopuszczalny limit osób przebywających w naszym kościele to 54 osoby,
  2. obowiązek zachowania dystansu społecznego – co najmniej 1,5 m,
  3. obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką medyczną (z wyjątkiem celebransa).
 3. Biskup diecezjalny w jedności z episkopatem Polski apeluje, w obliczu zagrożenia zdrowia i życia, o odpowiedzialność indywidualną i zbiorową oraz zobowiązuje wszystkie wspólnoty parafialne diecezji zielonogórsko-gorzowskiej do ścisłego przestrzegania powyższych przepisów.
 4. W związku z tym wszystkie celebracje w kościele/kościołach naszej parafii mogą się odbywać jedynie z zachowaniem tych norm. W tym celu:
  1. przed drzwiami kościoła posługujący będą prowadzić liczenie wchodzących,
  2. w świątyni zostały wyznaczone miejsca, które można zajmować,
  3. na drzwiach kościoła została umieszczona informacja o limicie uczestników.
 5. Prosimy parafian o zrozumienie i ścisłe stosowanie tych zaleceń oraz o ofiarowanie wszelkich niedogodności z tym związanych razem z Chrystusem, który „chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają” (Hbr 5,8-9).
 6. Ponieważ obecna sytuacja skłania do pozostawania w domach i nieuczestniczenia osobiście w liturgii, zapewniamy wszystkich o szczególnej modlitwie podczas parafialnych celebracji. Prosimy pozostających w domach o duchową łączność z parafią, diecezją i z całym Kościołem przez modlitwę domową, a także z pomocą transmisji.
 7. Transmisja błogosławieństwa pokarmów z naszej parafii w sobotę o godz. 12.00. Zachęcamy do duchowej łączności z tym obrzędem przez przygotowanie stołu przykrytego obrusem, z umieszczonym na nim krzyżem, zapaloną świecą i koszykiem z pokarmami. Wspólna modlitwa z Kapłanami oraz gest błogosławieństwa uczyniony przez jednego z domowników obejmie pokarmy przygotowane w domu do pobłogosławienia. Prosimy o jedność modlitewną całej naszej parafii w tej godzinie.
 8. Błogosławieństwo pokarmów może się odbyć także wśród domowników przed śniadaniem niedzielnym. Po wspólnej modlitwie błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba. Obrzęd jest do pobrania na stronie internetowej.
 9. Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu wiernym chorym na Covid-19, pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim, którzy opiekują się zakażonymi. Warunkiem uzyskania tego odpustu jest brak przywiązania do grzechu oraz duchowa łączność przez środki masowego przekazu z celebracją Mszy św., odmawianiem Różańca Świętego, nabożeństwem Drogi Krzyżowej lub innymi formami pobożności. A także wtedy, gdy wierni przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, „ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe”.
 10. Osoby, które nie mogąc uczestniczyć w liturgii, dokonują aktu Komunii duchowej, mogą uzyskać odpust cząstkowy. Warunkiem jest przyjęcie Komunii duchowej oraz wypowiedzenie z wiarą modlitwy

  Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
  Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,
  Krwi Chrystusowa, napój mnie.
  Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
  Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.

  O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
  W ranach swoich ukryj mnie.
  Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
  Od złego ducha broń mnie.
  W godzinę śmierci wezwij mnie.
  I każ mi przyjść do siebie,
  Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,
  Na wieki wieków. Amen.

 11. Zmiana tajemnic Żywego Różańca odbędzie się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
 12. Od Wielkiego Piątku rozpoczyna się Nowenna przed Uroczystością Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy o godz. 15.00 do kościoła św. Mikołaja na Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

 

WIELKI TYDZIEŃ W PARAFII ŚW. HENRYKA W SULĘCINIE

Niedziela Palmowa (Msze Święte z poświęceniem palm)
Kościół św. Mikołaja: 07.30; 09.00; 10.30; 12.00; 18.00 Msze Święte z poświęceniem palm
Gorzkie Żale o godz. 17.00

Kościół św. Henryka: 11.00; 12.30
Tursk: 9.00;
Żubrów: 10.15;
Ostrów: 11.30

Wielki Poniedziałek, Wtorek, Środa
Kościół św. Mikołaja: spowiedź od godz. 17.30

Wielki Czwartek (Msza Święta Wieczerzy Pańskiej)
Kościół św. Mikołaja: 19.00
Adoracja w ciemnicy (kościół św. Mikołaja) do godz. 24.00

Wielki Piątek
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej i Koronka do Bożego Miłosierdzia
Kościół św. Mikołaja:
15.00

Nabożeństwo Krzyża
Kościół św. Mikołaja:
19.00

Adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 24.00
Spowiedź po liturgii do godz. 24.00

Transmisja Drogi Krzyżowej z Watykanu o godz. 20.55 w TVP 1

Wielka Sobota (Poświęcenie Pokarmów Wielkanocnych)
Spowiedź
od godz. 08.00 do 12.00
Poświęcenie Pokarmów Wielkanocnych (tylko transmisja on-line na naszej stronie)
Kościół św. Mikołaja: godz. 12.00

WIGILIA PASCHALNA
Kościół św. Mikołaja:
20.00

Niedziela Wielkanocna
Kościół św. Mikołaja:
07.30, 09.00; 10.30; 12.00; 18.00
Kościół św. Henryka: 11.00; 12.30
Tursk: 9.00;
Żubrów: 10.15;
Ostrów: 11.30

Poniedziałek Wielkanocny
Kościół św. Mikołaja:
07.30; 09.00; 10.30; 12.00; 18.00
Kościół św. Henryka: 11.00; 12.30
Tursk: 9.00;
Żubrów: 10.15;
Ostrów: 11.30

 

 

 V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
21.03.2021r.

 1. Dzisiejsze ofiary składane na tacę przeznaczone są na prace remontowe w naszej parafii. Ofiary możemy składać również przez stronę parafialną w zakładce „Wesprzyj Swoją Parafię”. Bóg zapłać za troskę i ofiarność!
 2. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w każdy piątek Wielkiego Postu w kościele św. Mikołaja po Mszy Świętej o godz. 9.00 i o godz. 17.00 (zapraszamy szczególnie dzieci, młodzież i całe rodziny); w kościele św. Henryka po Mszy Świętej o godz. 19.00.
 3. Ekstremalna Droga Krzyżowa rozpocznie się w kościele św. Mikołaja Mszą Świętą 26 marca o godz. 21.00. Dokładne informacje i rejestracja na stronie internetowej parafii. Można też uzyskać informacje bezpośrednio u Pana Ryszarda Staniszewskiego.
 4. Gorzkie Żale w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00.
 5. W piątek po Mszy Świętej o godz. 18.00 „wypominki za zmarłych”.
 6. Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm na każdej niedzielnej Eucharystii.
 7. Do nabycia są świece wielkanocne (koszt 12zł) – dochód przeznaczamy na odnowienie pomieszczeń w domu parafialnym.
 8. Do nabycia są gazety: Gość Niedzielny, i Niedziela.
 9. Na prośbę wielu młodych ludzi organizujemy nabór na kurs przedmałżeński. Informacje i zapisy na stronie internetowej parafii.
 10. Rekolekcje Wielkopostne: „ Patris corde – Ojcowskim sercem”. W ramach przygotowania do rekolekcji możemy zapoznać się z Listem Ojca Świętego na temat św. Józefa. Książka wraz z modlitwami do św. Józefa do nabycia przy wyjściu z kościoła lub w zakrystii. Koszt: 10 zł.
 11. Plan rekolekcji można przeczytać tutaj
 12. W najbliższą sobotę codzienna adoracja będzie w kościele św. Mikołaja (nie ma adoracji w kościele św. Henryka).

 

MODLITWA PRZYGOTOWANIA PARAFII DO REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

Boże dobry i miłosierny przez wstawiennictwo Świętej Rodziny i naszych patronów: świętych Henryka i Mikołaja – polecamy Twojej opiece, nasz dom, całą rodzinę i wszystko, co posiadamy. Błogosław nam, strzeż od złego, chroń w niebezpieczeństwie, zachowaj od nieszczęścia i umacniaj naszą wiarę. W smutku i cierpieniu daj ufną nadzieję. Spraw, abyśmy zawsze byli złączeni z Tobą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Jezu, Maryjo, Józefie – oświecacie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas!
Święci Henryku i Mikołaju – módlcie się za nami!

 

 

 

 IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
14.03.2021r.

 1. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w każdy piątek Wielkiego Postu w kościele św. Mikołaja
  po Mszy Świętej o godz. 9.00 i o godz. 17.00 (zapraszamy szczególnie dzieci, młodzież i całe rodziny); w kościele św. Henryka po Mszy Świętej o godz. 19.00.
 2. Zapraszamy na Drogę Krzyżową w plenerze w każdy piątek Wielkiego Postu. Rozpoczęcie o godz. 19.00 przy kościele św. Henryka.
 3. Gorzkie Żale w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00.
 4. W piątek uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP. Przed Mszą odprawiane będzie Nabożeństwo do św. Józefa. Nie obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych.
 5. W piątek modlimy się w intencjach Ojczyzny i Radia Maryja. Po wieczornej mszy możemy finansowo wesprzeć Radio Maryja”.
 6. Do nabycia są świece wielkanocne.
 7. Do nabycia są gazety: Gość Niedzielny, Gość Niedzielny ekstra (poświęcony postaci świętego Józefa) i Niedziela.
 8. Rekolekcje Wielkopostne odprawione zostaną w naszej parafii w dniach 25 – 28 marca. Będą one prowadzone w duchu św. Józefa pod hasłem: „ Patris corde – Ojcowskim sercem”. W ramach przygotowania do rekolekcji możemy zapoznać się z Listem Ojca Świętego na temat św. Józefa. Książka wraz z modlitwami do św. Józefa do nabycia przy wyjściu z kościoła.
 9. W tym tygodniu zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi Wielkanocnej – od poniedziałku do czwartku od godz. 17.30 do Mszy dwóch kapłanów będzie w konfesjonałach. Z racji na niepewną sytuację co do Świąt Wielkanocnych bardzo prosimy już teraz korzystać z daru sakramentu pokuty.
 10. Przypominamy, że do końca marca Koło Radia Maryja pomaga w rozliczeniu 1% podatku bez odliczeń w każdą środę tygodnia od godz. 10.00 do 11.00 w poczekalni przy kancelarii.
 11. Ekstremalna Droga Krzyżowa rozpocznie się w kościele św. Mikołaja Mszą Świętą 26 marca o godz. 21.00. Dokładne informacje i rejestracja na stronie internetowej parafii. Można też uzyskać informacje bezpośrednio u Pana Ryszarda Staniszewskiego.
 12. W związku z nowymi zapytaniami o kurs przedmałżeński w wersji internetowej, opublikowaliśmy sprawozdanie po kursie zakończonym w naszym dekanacie. Szczegóły tutaj. Można tam zapoznać się z opiniami uczestników. Tym samym otwieramy listę na nową edycję kursu przedmałżeńskiego – szczegółowy program i harmonogram prześlemy zgłoszonym, gdy zbierze się grupa. Zapisy pod tym adresem