CODZIENNA MODLITWA

Codzienne rano i wieczorem, konsekwentnie i wiernie powierzaj Bogu siebie, rodzinę, naszą parafię, kraj i wszystkie sprawy ważne dla Ciebie. Proś o uświęcenie i Bożą ochronę.

MODLITWA PORANNA

TEKSTY MODLITW

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę.
Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa egzorcyzmowa „Potężna niebios królowo”

Potężna niebios królowo i Pani aniołów. Ty, któraś otrzymała
Posłannictwo i władzę od Boga By zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie –
rozkaż chórom aniołów, aby ścigały szatana, stłumiły jego zuchwałość,
a zwalczając go wszędzie, strąciły do piekła.
Święci aniołowie i archaniołowie! Brońcie nas i strzeżcie nas.
Amen.

Ojcze nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
Amen.

Pozdrowienie anielskie (Zdrowaś Maryjo)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa

Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości. Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego, wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę, czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem.
Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.
Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.
Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku.

Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.
Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła świętego i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi.
Oddaję siebie samego do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń.
Amen.

Aniele Boży

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. 
Amen.


MODLITWA WIECZORNA

w przygotowaniu