Filie

Ostrów – Narodzenia NMP

Tursk – św. Stanisława

Żubrów – św. Michała Archanioła