Historia Kościoła św. Henryka

Obiekt ten wzniesiony został w 1862 r. przez miejscowych katolików, którzy już w 1853 r. wybudowali w mieście szkołę katolicką. Kościół katolicki konsekrowany został 15 lipca 1862 r. W 1870 r. świątynia ta otrzymała status parafii. Na przełomie XIX i XX w. do kościoła dobudowano plebanię. W czasie II wojny światowej kościół ten nie ucierpiał i już 15 sierpnia 1945 r. można było tu odprawić Mszę. W tym samym roku organista Konstanty Sadowski uruchomił miejscowe organy.
W latach 60-tych z polecenia ks. Jana Makowskiego wykonano przebudowę wnętrza kościoła. Później przez długi czas w kościele mieściły się salki katechetyczne.
Staraniem obecnego proboszcza, ks. Piotra Mazurka, plac przykościelny został uporządkowany, a sama świątynia została gruntownie wyremontowana.