Msze święte

PORZĄDEK 

MSZY  ŚWIĘTYCH  I  NABOŻEŃSTW  W  CIĄGU  ROKU

W  NIEDZIELE:

Kościół  św. Mikołaja

7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00.

Kościół Św. Henryka

11.00, 12.30 – dla dzieci przedszkolnych

Kościoły filialne:

Tursk 9:00; DPS Tursk 10:00

Żubrów 10:15

Ostrów 11:30

Nabożeństwo Gorzkich Żali:

– w Niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.00

 

Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu:

dla dzieci :
– o godz. 16.30

dla młodzieży
– o godz. 19.30

dla dorosłych:
w kościele św. Mikołaja  po Mszy św. porannej i wieczornej
w kościele św. Henryka po Mszy św.

 

W   TYGODNIU:

Kościół św. Mikołaja 

godz. 9.00  i  18.00

Kościół św. Henryka

godz. 19:00

Kościoły filialne:

Żubrów  Czwartki o godz. 16:30

Ostrów Piątki o godz. 16:30

 

PORZĄDEK  WAKACYJNY

W  NIEDZIELE:

Kościół Św. Mikołaja

7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00; 20.00 – /VI-IX/

Kościół Św. Henryka

13.00