Ogłoszenia

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE

INTENCJE  MSZALNE  –  KOŚCIÓŁ  ŚW. HENRYKA

INTENCJE  MSZALNE  –  KOŚCIÓŁ  ŚW.  MIKOŁAJA

INTENCJE  MSZALNE  –  FILIE