ORATORIUM ONLINE

 

Codzienne rano i wieczorem, konsekwentnie i wiernie powierzaj Bogu siebie, rodzinę, naszą parafię, kraj i wszystkie sprawy ważne dla Ciebie. Proś o uświęcenie i Bożą ochronę.

Droga Siostro, Drogi Bracie, uruchamiamy nowy kącik modlitewny i mamy nadzieję, że będzie pomocą dla Ciebie i wszystkich, z którymi się podzielisz tą stroną.

Kącikiem opiekuje się Wspólnota medytacyjna przy Parafii pw. św. Henryka w Sulęcinie. Wierzymy, że powołaniem tej wspólnoty jest praktykowanie duchowości medytacyjnej, którą możesz znać pod nazwami modlitwy serca.

Jeśli chcesz modlić się z nami, zapraszamy w każdą środę na g. 19.00 do kaplicy w Domu Parafialnym.

 

Jako ludzie mądlący się wiemy, że często modlitwa w samotności przychodzi z trudem, dlatego będziemy przygotowywać filmiki z modlitwami na różne okazji i na różne pory dnia.

 

 

 

 

 

Jeśli wolisz jednak same teksty najbardziej znanych i popularnych modlitw, masz niżej do dyspozycji wiele

MODLITWA PORANNA

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę.
Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa egzorcyzmowa „Potężna niebios królowo”

Potężna niebios królowo i Pani aniołów. Ty, któraś otrzymała
Posłannictwo i władzę od Boga By zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie –
rozkaż chórom aniołów, aby ścigały szatana, stłumiły jego zuchwałość,
a zwalczając go wszędzie, strąciły do piekła.
Święci aniołowie i archaniołowie! Brońcie nas i strzeżcie nas.
Amen.

Ojcze nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
Amen.

Pozdrowienie anielskie (Zdrowaś Maryjo)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa

Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości. Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego, wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę, czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem.
Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.
Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.
Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku.

Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.
Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła świętego i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi.
Oddaję siebie samego do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń.
Amen.

Aniele Boży

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. 
Amen.


MODLITWA WIECZORNA

TEKSTY MODLITW

Modlitwa św. Ignacego Loyoli

Zabierz Panie i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę mą całą, cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś – Tobie to Panie oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli. Daj mi jedynie miłość Twą i łaskę, albowiem to mi wystarcza.
Amen

Modlitwa o ufność

O Jezu Chryste, gdy wszystko jest ciemnością i czuję moją słabość i bezradność, daj mi odczuć Twoją obecność, miłość, moc.Pomóż mi bezgranicznie ufać w Twoją osłaniającą miłość i wzmacniającą siłę, tak aby nic mnie nie przerażało, ani nie martwiło mnie, bo żyjąc blisko Ciebie będę widzieć Twoją dłoń, Twój cel, Twoją wolę we wszystkich rzeczach.
Amen

Prośba o pomoc św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, Szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.
Amen

Akt oddania się Matce Bożej

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace,Radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam.Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.Chcę odtąd czynić wszystko z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz.Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna była rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim.
Amen

Modlitwa św. Bernarda z Clairvaux

Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.
Amen

Modlitwa do św. Józefa

Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogurodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i Twoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezusa z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci, mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie.
Amen

A PRZED SNEM POZWÓL BOGU OCZYŚCIĆ SIĘ I PRZYJĄĆ ŁASKĘ DOBREGO SPOKOJNEGO SNU

pomoże Ci w tym medytacja