ŚW. JÓZEF

KĄCIK ŚWIĘTEGO JÓZEFA ONLINE 

WITAJ

Józef zawsze był cichy, więc niech to również będzie miejsce ciche. Zacznij od poniższej modlitwy.

Święty Józefie, przepotężny nasz Patronie i Orędowniku, Opiekunie i Stróżu świętości naszych rodzin! Z niezachwianą wiarą i ufnością przychodzimy do Ciebie z naszymi radościami i smutkami. Spraw, aby to, co wydaje się nam niemożliwe, za Twoją przyczyną wydarzyło się w naszym życiu. Twojemu przeczystemu sercu oddajemy wszystkie nasze potrzeby, bo Ciebie Jezus uczynił szafarzem swoich łask. Święty Józefie, prosimy Cię, wstawiaj się za nami.

Teraz zapoznaj się z tym miejscem.

  1. Masz możliwość wysłania swojej modlitwy do skrzynki modlitw (spójrz niżej)
  2. Będziemy organizować wieczory i poranki ze św. Józefem online. Będą to nabożeństwa transmitowane przez parafialny kanał Youtube i na Facebooku, w czasie których Twoje sprawy wysłane do skrzynki będą omadlane przez wszystkich uczestników spotkań.
  3. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana – dlatego również w tym kąciku będziesz mieć możliwość złożyć swoje świadectwo i podzielić się tym, co Bóg przez św. Józefa dla Ciebie zrobił.
  4. Będziemy publikować tutaj różne modlitwy do św. Józefa.
  5. Jeśli w Twoim sercu będzie pragnienie złożenia ofiary online – również będzie taka możliwość.

Telegram do św. Józefa
w nagłej potrzebie

czyli Triduum odprawiane w jednym dniu
dla wybłagania szybkiego ratunku

Podane modlitwy można odmówić 3-krotnie w ciągu dnia
lub w trzech godzinach po sobie następujących.

Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, jaką żywią ku Tobie. Ofiaruję Ci też uwielbienia, hołdy wdzięczności i ofiary, jakie Ci wierni złożyli przez wieki aż do tej chwili; siebie i wszystkich drogich memu sercu oddaję na zawsze Twej świętej opiece.

Błagam  Cię  dla  miłości  Boga  i  Najświętszej  Maryi Panny, Twej Oblubienicy, racz nam wyjednać łaskę ostatecznego zbawienia i wszystkie łaski nam potrzebne, szczególnie tę wielką łaskę… Pospiesz mi na ratunek św. Patriarcho i pociesz mnie w mym strapieniu. O św. Józefie, Przyjacielu Serca Jezusa, wysłuchaj mnie.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew, Serce,  Oblicze  Twego   Jednorodzonego   Syna,   wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i Jej Przeczystego Oblubieńca św. Józefa oraz wszystkie skarby Kościoła świętego na wyjednanie łaski nam potrzebnej, szczególnie tej…

O Józefie ratuj nas! W życiu, śmierci, w każdy czas!

 


SKRZYNKA INTENCJI I SPRAW DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

TWOJE SPRAWY DO ŚW. JÓZEFA
To pole NIE JEST obowiązkowe
zaznaczając któreś z tych pól możesz wybrać, jak poufna jest Twoja prośba (jeśli nie zaznaczysz nic, będziemy Cię omadlać bez wyczytywania Twojej intencji)

 

Jeśli chcesz, pomódl się teraz w swoich intencjach
LITANIA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

tekst uaktualniony – obowiązujący od 1.05.2021 r.

Kyrie eleison, — Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Opiekunie Odkupiciela,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy obrońco Chrystusa,
Sługo Chrystusa,
Sługo zbawienia,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Podporo w trudnościach,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie wygnańców,
Patronie cierpiących,
Patronie ubogich,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — zmiłuj się nad nami.

P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.