ŚW. JÓZEF

KĄCIK ŚWIĘTEGO JÓZEFA ONLINE 

WITAJ

Józef zawsze był cichy, więc niech to również będzie miejsce ciche. Zacznij od poniższej modlitwy.

Święty Józefie, przepotężny nasz Patronie i Orędowniku, Opiekunie i Stróżu świętości naszych rodzin! Z niezachwianą wiarą i ufnością przychodzimy do Ciebie z naszymi radościami i smutkami. Spraw, aby to, co wydaje się nam niemożliwe, za Twoją przyczyną wydarzyło się w naszym życiu. Twojemu przeczystemu sercu oddajemy wszystkie nasze potrzeby, bo Ciebie Jezus uczynił szafarzem swoich łask. Święty Józefie, prosimy Cię, wstawiaj się za nami.

Teraz zapoznaj się z tym miejscem.

  1. Masz możliwość wysłania swojej modlitwy do skrzynki modlitw (spójrz niżej)
  2. Będziemy organizować wieczory i poranki ze św. Józefem online. Będą to nabożeństwa transmitowane przez parafialny kanał Youtube i na Facebooku, w czasie których Twoje sprawy wysłane do skryznki będą omadlane przez wszystkich uczestników spotkań.
  3. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana – dlatego również w tym kąciku będziesz mieć możliwość złożyć swoje świadectwo i podzielić się tym, co Bóg przez św. Józefa dla Ciebie zrobił.
  4. Będziemy publikować tutaj różne modlitwy do św. Józefa.
  5. Jeśli w Twoim sercu będzie pragnienie złożenia ofiary online – również będzie taka możliwość.

Telegram do św. Józefa
w nagłej potrzebie

czyli Triduum odprawiane w jednym dniu
dla wybłagania szybkiego ratunku

Podane modlitwy można odmówić 3-krotnie w ciągu dnia
lub w trzech godzinach po sobie następujących.

Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, jaką żywią ku Tobie. Ofiaruję Ci też uwielbienia, hołdy wdzięczności i ofiary, jakie Ci wierni złożyli przez wieki aż do tej chwili; siebie i wszystkich drogich memu sercu oddaję na zawsze Twej świętej opiece.

Błagam  Cię  dla  miłości  Boga  i  Najświętszej  Maryi Panny, Twej Oblubienicy, racz nam wyjednać łaskę ostatecznego zbawienia i wszystkie łaski nam potrzebne, szczególnie tę wielką łaskę… Pospiesz mi na ratunek św. Patriarcho i pociesz mnie w mym strapieniu. O św. Józefie, Przyjacielu Serca Jezusa, wysłuchaj mnie.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew, Serce,  Oblicze  Twego   Jednorodzonego   Syna,   wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i Jej Przeczystego Oblubieńca św. Józefa oraz wszystkie skarby Kościoła świętego na wyjednanie łaski nam potrzebnej, szczególnie tej…

O Józefie ratuj nas! W życiu, śmierci, w każdy czas!

 


SKRZYNKA INTENCJI I SPRAW DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

TWOJE SPRAWY DO ŚW. JÓZEFA
To pole NIE JEST obowiązkowe
zaznaczając któreś z tych pól możesz wybrać, jak poufna jest Twoja prośba (jeśli nie zaznaczysz nic, będziemy Cię omadlać bez wyczytywania Twojej intencji)

 

Jeśli chcesz, pomódl się teraz w swoich intencjach
LITANIA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Kyrie eleison, — Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. — Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, — zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, —
Duchu Święty, Boże, —
Święta Trójco, jedyny Boże, —
Święta Maryjo, — módl się za nami.
Święty Józefie, —
Przesławny Potomku Dawida, —
Światło Patriarchów, —
Oblubieńcze Bogarodzicy, —
Przeczysty Stróżu Dziewicy, —
Żywicielu Syna Bożego, —
Troskliwy Obrońco Chrystusa, —
Głowo Najświętszej Rodziny, —
Józefie najsprawiedliwszy, —
Józefie najczystszy, —
Józefie najroztropniejszy, —
Józefie najmężniejszy, —
Józefie najposłuszniejszy, —
Józefie najwierniejszy, —
Zwierciadło cierpliwości, —
Miłośniku ubóstwa, —
Wzorze pracujących, —
Ozdobo życia rodzinnego, —
Opiekunie dziewic, —
Podporo rodzin, —
Pociecho nieszczęśliwych, — Nadziejo chorych, —
Patronie umierających, —
Postrachu duchów piekielnych, —
Opiekunie Kościoła Świętego, —

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — zmiłuj się nad nami.

P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.