Chrzest święty

 1. Rodzice zgłaszają dziecko do Chrztu św. przynajmniej 2 tygodnie przed planowanym chrztem (rodzice lub opiekunowie przynoszą dowód osobisty) nie przyjmujemy zgłoszeń od innych osób nie będących prawnymi opiekunami dziecka)
 2. Przy zapisie  dziecka w Księdze Chrztu św. wymagane są następujące dane:
  • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • dane rodziców: imię i nazwisko, nazwisko panieńskie matki, wyznanie, aktualny adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, miejsce i data ślubu kościelnego
  • dane rodziców chrzestnych – imię i nazwisko, data urodzenia i dokładny adres (rodzice chrzestni z poza parafii dostarczają zaświadczenie wystawione przez swojego proboszcza, że mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych)
 3. Wymagania dotyczące rodziców chrzestnych:
  • Chrzestnym może być osoba, która:
   • ukończyła 16 rok życia
   • przyjęła sakrament bierzmowania
   • jest wierzącym i praktykującym katolikiem
 4. Chrzestnym nie może być osoba:
  • niewierząca
  • niepraktykująca (nie zachowująca przykazań kościelnych)
  • żyjąca w związku bez ślubu kościelnego
  • mająca złą opinię w parafii
  • młodzież nie uczestnicząca w katechizacji (w wątpliwych sytuacjach, młodzież przedstawia zaświadczenie od katechety)
 5. Nauki przed chrztem

Rodzice i chrzestni mają obowiązek uczestniczenia w trzech naukach o chrzcie świętym. W naszej Parafii są one w I, II, III środę miesiąca o godz. 19.00 w Domu Parafialnym (dokument potwierdzający odbycie nauk jest aktualny dożywotnio)