Sakrament małżeństwa

Przygotowanie  narzeczonych do ślubu katolickiego:

Narzeczeni powinni się zgłosić do kancelarii parafialnej w nieprzekraczalnym terminie 3 miesiące przed planowanym ślubem przynosząc ze sobą:

1. Aktualne świadectwo chrztu św. (ważność 3 miesiące z tolerancją do 6 miesięcy), na którym powinna być adnotacja o Sakramencie Bierzmowania (lub oddzielny dokument potwierdzający przyjęcie Sakramentu Bierzmowania)

2. Ostatnie świadectwo z nauki religii

3. Wdowiec lub wdowa: kościelny (nie cywilny!) dokument śmierci współmałżonka

4. W terminie późniejszym przedstawiają:

  • do ślubu konkordatowego – zaświadczenie z USC o stanie wolnym (3 egz.)
  • do śluby wyłącznie kościelnego – zaświadczenie z USC o zawarciu cywilnego związku
  • pełny akt urodzenia z USW (1 egz.)
  • zaświadczenie ukończenia nauk przedślubnych i poradnictwa rodzinnego

5. Niepełnoletni przedstawiają:

  • pozwolenie sądu dla nieletnich
  • pozwolenie rodziców
  • pozwolenie własnego biskupa

6. W dniu ślubu przedstawia się w zakrystii:

  • zaświadczenie o odbytych dwóch spowiedziach przedślubnych

7. Świadkami ślubu mogą być tylko osoby pełnoletnie