5. Bierzmowani

Msza święta dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania
w każdą niedzielę o godz. 18.00.